Текст ходатайства Юрия Луценко о расмотрении его дела судом присяжных

Публикуем текст, необычного для нашей страны, ходатайства Ю.В. Луценко в Печерский суд г. Киева и апелляционный суд г. Киева,  о рассмотрении его уголовного дела судом присяжных. Следует отметить, что данный документ представляет собой определенное новшество для украинского судопроизводства. До этого случая такие ходатайства еще не разу не заявлялись в ходе судебных процессов в Украине. Естественно, вполне ожидаемо, что любой украинский судья ответит 100% отказом, на такое ходатайство. Но эта первая ласточка-ходатайство, по своему служит движением вперед в нашем стремлении к высшей справедливости. И подтверждение этого тезиса не заставило себя долго ждать. Не так давно бывший генеральный  прокурор, а ныне народный депутат от ПР — Пискун, во всеуслышание заявил, что в Украине скоро будет суд присяжных. (хотя я уже могу представить тот законопроект, который сможет представить сегодняшняя власть — вряд ли там будет даже далекий запах справедливости).  Но пока ознакомьтесь с указным ходатайством.

 

До Печерського районного суду м. Києва

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 42-а

 

Обвинувачений Луценко Юрій Віталійович

Знаходжусь в СІЗО № 13 м. Києва

 

КЛОПОТАННЯ

Про розгляд кримінальної справи судом присяжних

Конституція України в ст. 21 встановила принцип невідчужуваності та не порушення прав і свобод людини. В частині 1 ст. 55 Конституції України закріплено, що права та свободи людини захищаються судом. Відповідно до ст. 124 Конституції України народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних. Частиною 2 ст. 129 Конституції України встановлено, що судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних.

Таким чином, за Конституцією невід’ємним правом народу України є право безпосередньої участі в здійсненні правосуддя, а кожної людини — можливість обирати справедливий суд.

Я маю всі підстави вірити в залежність і необ’єктивність Печерського і Апеляційного суду м. Києва. Тому заявляю, що я обираю і вимагаю розгляду моєї справи судом присяжних. Розумію, що влада, яка ігнорує закони і Конституцію України, захоче відмовити мені у цьому праві з посиланням на відсутність відповідних змін в Кримінально-процесуальному кодексі.

В зв’язку із цим нагадаю: Згідно ст. 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу.

Частина 3 цієї статті встановлює, що норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Згідно ст. 125 Конституції України найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний суд України.

Пунктом 2 Постанови Пленуму Верховного суду України від 1 листопада 1996 року № 9 «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» встановлено: «Оскільки Конституція України, як зазначено в її ст. 8, має найвищу юридичну силу, а її норми є нормами прямої дії, суди при розгляді конкретних справ мають оцінювати зміст будь-якого закону чи іншого нормативно-правового акту з точки зору його відповідності Конституції України і в усіх необхідних випадках застосовувати Конституцію як акти прямої дії. Судові рішення мають ґрунтуватися на Конституції, а також на чинному законодавстві, яке не суперечить їй».

Частина 3 пункту 2 вказаної Постанови Пленуму Верховного суду України встановлює, що суд безпосередньо застосовує Конституцію у разі, коли правовідносини, що розглядаються судом, законом України не врегульовано.

Отже, я, Луценко Ю.В., маю право на розгляд кримінальної справи справедливим, безстороннім та незалежним судом, встановленим законом. Таким законом є Конституція України, що має найвищу юридичну силу, і положеннями ст. 124, 127, 129 встановлює, що судочинство в Україні здійснюється у тому числі судом присяжних. Невиконання вимог Конституції України стосовно внесення змін до кримінально-процесуального закону протягом п’ятнадцяти років не може обмежити право, надане громадянину України Конституцією, на розгляд справи судом присяжних.

Саме розгляд справи судом присяжних є безумовною та конституційною гарантією забезпечення права на справедливий суд, закріпленого в ст. 5 Конвенції про захист прав людини і громадянина. Суд присяжних — це конституційне право народу брати участь у здійсненні правосуддя, яке не може бути обмежене будь-ким.

Зважаючи на те, що ст. 218 КПК України визначено можливість обвинуваченому заявити клопотання про склад суду, який буде здійснювати розгляд його справи, те, що норми Конституції є нормами прямої дії, вважаю, що єдиним законним складом суду, який забезпечить справедливий та безсторонній розгляд кримінальної справи за обвинуваченням мене, Луценка Юрія Віталійовича, є суд присяжних.

Ю.В. Луценко


P.S. В принципе,  как для идеи, документ очень интересен, но для практических целей, а именно для его  дальнейшего рассмотрения (после гарантированного отказа в его удовлетворении в национальных инстанциях) в Европейском суде по правам человека, документ нуждается в незначительной доработке.  Как по мне, то явно не хватает ссылок на практику Европейского суда по правам человека, касательно  определений Европейским судом, понятий справедливого суда применительно к этой ситуации. Практика суда в этом отношении, на мой взгляд явно усилит такой документ  Но это мое личное мнение.  Постараюсь в ближайшем будущем разработать свой вариант подобного ходатайства. Также интересно будет услышать мнение читателей касательно применения этой идеи, при осуществлении защиты по другим уголовным делам.

Лев Ходаковский

Внимание !  Перепечатка указанной статьи возможна только, с указанием автора статьи и  гиперактивной ссылки на сайт http://www.advocatura.org.ua

10 Responses to Текст ходатайства Юрия Луценко о расмотрении его дела судом присяжных

 1. AL_LEX:

  Уважаемые коллеги! Идеи необходимо провозглашать не в ходатайствах по уголовным делам, я думаю все согласятся. Вопрос только в том, что в то время как господин Луценко находился у власти суды для него были справедливыми, и тут раз, и только суд присяжных, которого нет, а почему нет, да потому что люди, включая его, за 20 лет независимости не смогли организовать такой суд. Вдумайтесь, решения принимаються судьями и прокурорами, ведь об этом и полемики ни какой разводить не нужно. Адвокатам известно, что если мера присечения — под стражу, то зачастую в итоге — реальный срок. А адвокат, а кто адвокат в уголовном деле без присяжных, Вы, думаю, согласитесь, что адвокат без них просто никто, а одно из требований закона, которое должно быть. Короче считаю хадатайство непрофессиональным, скажем так, адвокаты отрабатывали деньги, удовлетворяя просьбу подзащитного и более н и ч е г о. А за присяжных бороться необходимо не ходатайствами, а иными политическими способами. Спасибо!

  Ответить

 2. Никотан:

  Почти всегда я соглашаюсь с Л. Ходаковским. По крайней мере умнее его замечаний (или комментариев, кому как лучше) практически нет.Что касается ходатайства — это, конечно, здорово. Не надо придираться, искать в нём слабости. (Если хорошенько поскрести чистое, под ним обязательно будет грязное).Очень здорово! Вот Васёк спрашивает «Ну и к чему заявлять такие ходатайства ? Какой в них практический толк ?» Уверен, такие ходатайства могут перевернуть УПК. И не только. А добавить практику Евросуда!!! Такие ходатайства могут исходить только от юристов в лучшем смысле этого слова, а не от стряпчих. Да и не так просто отказать в них. Ну, раз, два. Когда-то же проснёмся…

  Ответить

 3. advocate_Dnepr:

  Невольно вспоминается фраза Чацкого: «А судьи кто?».
  Реального практического смысла в этом не будет учитывая формальный подход к формированию суда присяжных и его «независимость».

  Ответить

 4. Виктор:

  Ну, что сказать, с техническим образованием так профессионально применил действующее законодательство,вопреки существующей практике, молодец просто

  Ответить

  Лев Ходаковский Отвечает:

  В общем я так и планирую … доработать это до нормального состояния … и буду применять в дальнейшем … 🙂 Вы видите сколько новых идей … рождают такие процессы … а когда они пройдут через ЕСПЧ и получат силу ПРЕЦЕДЕНТА … им просто цены не будет !

  Ответить

  Виктор Отвечает:

  только, вот для применения необходимы изменения в законодательстве ведь прецедент у нас слабо ценится

  Ответить

 5. Владимир:

  Красиво и правильно! Ваш комментарий, как всегда — в тему. Я тоже так считаю, что практика ЕСПЧ не только бы усилила сам текст, но, в данной, конкретной ситуации, для будущей жалобы в тот же ЕСПЧ сыграла бы свою позитивную роль.

  Ответить

 6. Васек:

  Ну и к чему заявлять такие ходатайства ? Какой в них практический толк ?

  Ответить

  Владимир Отвечает:

  Ну как Вам сказать, Васек, есть много тому примеров, что в таких ходатайствах есть абсолютный толк, но… Боюсь обидеть, но, видать до Вас мое объяснение не дойдет… Я так допускаю, что то, что здесь написано, для Вас как высшая математика. Или же Вы — конвертоносец. А вот для меня такие тексты, (и для многих таких как я — это как глоток свежего воздуха в вонючем, заскорузлом нашем правосудии. .
  А может прочесть еще раз? А потом подумать — и еще раз прочесть весь текст, в т.ч. и дополнения Л.Ходаковского?

  Ответить

  Никотан Отвечает:

  Ну, Владимир, я просто в восторге. Я горжусь, что всё-таки ещё остались адвокаты и юристы. Те, которыми всегда были гордостью своего Отечества, своей страны и державы.

  Ответить

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code